Basisopleidingen mindfulness van Seetrue

De basisopleiding tot mindfulness trainer leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
De locaties waar men deze opleiding bij SeeTrue kan volgen zijn in Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Amsterdam, Zwolle en Nijmegen.
Deze basisopleiding vormt een afgerond geheel en biedt een goede basis om mindfulness trainingen te begeleiden. Wel denken wij dat verdere bestudering en beoefening van mindfulness nodig blijft. Wij gaan er vanuit dat deelnemers vanwege hun verschillende achtergronden en interesses verschillende behoeften zullen hebben aan verdere verdieping. 
SeeTrue heeft getracht de voorwaarden voor deelneming laag te houden zodat zoveel mogelijk mensen mindfulness trainer of therapeut kunnen worden.
Er is minimaal een (afgeronde) hbo-vooropleiding en enige kennis van de Engelse taal nodig om deze opleiding te kunnen volgen. Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars van mindfulness zijn. Binnen de opleiding zal dan ook veel aandacht besteed worden aan het opzetten of onderhouden van een eigen mindfulness oefenpraktijk.
SeeTrue leidt trainers op om mindfulness trainingen te geven aan mensen met wie men op grond van de vooropleiding kan en mag werken. Kom je bijvoorbeeld uit de onderwijs- of coachingswereld, dan leidt deze opleiding niet op tot het verzorgen van mindfulness trainingen voor mensen met een psychiatrische stoornis. Heb je een ggz-achtergrond dan kun je deze opleiding gebruiken om mindfulness in te zetten binnen de ggz.

Accreditatie

De accreditaties voor de verschillende basisopleidingen verschillen. Meer informatie over accreditatie

 

Inhoud van de basisopleiding

In de basisopleiding mindfulness komen onder andere aan bod:
-    een verdiepende exploratie in de persoonlijke beoefening van mindfulness
-    de structuur en inhoud van het mindfulness programma (MBSR en MBCT) van acht bijeenkomsten
-    oefenen in het begeleiden van mindfulness meditaties
-    oefenen in inquiry (onder andere met specifieke voorbeelden)
-    trainersperspectief geworteld in eigen oefening
-    reflecties op het mindfulness trainerschap en het verder ontwikkelen van trainerskwaliteiten
-    theoretische achtergronden van mindfulness
-    literatuurstudie
-    afwisselend werken in kleine groepen en plenair.

De opleidingsdagen kunnen beschouwd worden als ‘terugkomdagen’, waarbij een belangrijk deel van het leerproces (literatuurstudie, meditatiebeoefening en -begeleiding) in de tussenliggende periodes ligt. Na afloop van de basisopleiding is het mogelijk en aanbevolen om deel te nemen aan intervisies. Deze worden via SeeTrue kosteloos aangeboden.

Varianten in de basisopleiding 

De 8-daagse basisopleiding tot mindfulness trainer. Deze wordt onder andere aangeboden in Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Amsterdam.
Deze basisopleiding van 8 hele dagen leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
De 7-daagse mindfulness basisopleiding. Hierbij is het proces intensiever dan bij de 8-daagse maar zijn er veel minder eisen dan bij de 6-daagse opleiding.
De 6-daagse intensieve mindfulness opleiding. Deze opleiding brengt je in een intensiever leerproces en vraagt daarom extra inspanningen van de deelnemers. De cursusdagen zijn langer en er wordt meer thuiswerk gevraagd. Bij deze opleiding is het uitvoeren van de thuisopdrachten voorwaarde voor certificering. Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is het actief (online) feedback geven op medecursisten waardoor het leerproces een intensief groepsproces wordt.
Avondopleiding tot mindfulness trainer Deze avondopleiding is gelijk aan de 8-daagse mindfulness opleiding, wat betreft eisen, accreditaties certificering inhoud De opleidingen zullen plaatsvinden in 14 bijeenkomsten van 3,5 uur (18.30-22.00 uur). Er zijn avondopleidingen in Utrecht, Amsterdam en Maastricht.

De varianten op een rij

6-daagse basisopleiding
7 lesuren per dag, exclusief pauzes
De eigen oefening wordt online zichtbaar geregistreerd, waardoor de reflectie op het eigen oefenproces intensiever is.
De literatuurstudie wordt ondersteund door vragenlijsten die ingeleverd worden bij SeeTrue.
Deelnemers zetten wekelijks vaardigheidsoefeningen online.
Deelnemers geven online en in de groep feedback op het begeleiden van oefeningen: er is een intensief groepsleerproces.
Het uitvoeren van de online-opdrachten en voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen is voorwaarde voor het certificaat.
De kosten bedragen 1250 euro, inclusief lunch.
Thuisoefening en studiebelasting minimaal 1 - 1,5 uur per dag (aangepast programma in de vakantie).

7-daagse basisopleiding
7 lesuren per dag, exclusief pauzes
De eigen oefening wordt online zichtbaar geregistreerd, waardoor de reflectie op het eigen oefenproces intensiever is.
De literatuurstudie wordt ondersteund door vragenlijsten. Deze hoeven niet te worden ingeleverd.
Deelnemers worden uitgenodigd om in de tijd tussen de opleidingsdagen met elkaar te oefenen.
Deelnemers geven feedback op het begeleiden van oefeningen in de groep. En deelnemers kunnen online filmpjes delen, maar zijn dit niet verplicht.
Voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen en het online delen van thuisoefenvorderingen zijn voorwaarde voor certificering.
De kosten bedragen 1350 euro, exclusief lunch.
Studiebelasting ongeveer 1 uur per dag.

 

8-daagse basisopleiding
6 lesuren per dag, exclusief pauzes
Uitnodiging tot delen van eigen oefening
De literatuur wordt besproken in (sub)groepjes.
Deelnemers worden uitgenodigd om in de tijd tussen de opleidingsdagen met elkaar te oefenen.
Deelnemers geven feedback op het begeleiden van oefeningen in de groep.
Voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen is voorwaarde voor het certificaat.
De kosten bedragen 1650 euro, inclusief lunch.
Uitnodiging tot 0,5 uur-1 uur per dag thuis oefenen en studeren.

 

Avondopleiding
14 avonden van 3.5 uur
Uitnodiging tot delen van eigen oefening
De literatuur wordt besproken in (sub)groepjes.
Deelnemers worden uitgenodigd om in de tijd tussen de opleidingsdagen met elkaar te oefenen.
Deelnemers geven feedback op het begeleiden van oefeningen in de groep.
Voldoende aanwezigheid bij de opleidingsdagen en het online delen van thuisoefenvorderingen zijn voorwaarde voor certificering.
De kosten bedragen 1350 euro.
Uitnodiging tot 0,5 uur - 1 uur per dag thuis oefenen en studeren