Intenser leven met Mindfulness, ACT, Positieve Psychologie en Heartfulness. Vier methodes waarin westerse wetenschap en oosterse wijsheid elkaar complementeren.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy


Stel je eens een therapie voor die er niet op gericht is symptomen terug te dringen, maar die de reductie van symptomen als bijproduct heeft. Een therapie die niet alleen een sterke basis heeft in de traditie van empirische wetenschap, maar daarnaast een grote nadruk legt op: waarden, vergeving, acceptatie, compassie, leven in het nu, en het bereiken van een zichzelf overstijgend gevoel.
Een therapie die zo moeilijk is te classificeren dat zij omschreven is als een ‘existentiële humanistische cognitieve gedragstherapie.
(Bron: 'Embracing Your Demons: An Overview of Acceptance and Commitment Therapy' by Russell Harris).

Oorzaak psychologisch leiden

De westerse psychologie is altijd uitgegaan van de ‘gezonde normaliteit’. Dit veronderstelt dat mensen van nature psychisch gezond zijn.
ACT gaat er daarentegen van uit dat psychologische processen van een normale menselijke geest vaak destructief zijn. Het kernconcept van ACT is dat psychologisch lijden gewoonlijk wordt veroorzaakt door existentiële vermijding, cognitieve verwikkeling, en als resultaat daarvan psychologische starheid. Deze leidt tot falen in het nemen van de noodzakelijke stappen die in overeenstemming zijn met de kernwaarden.

FEAR en ACT

ACT geeft de kern van veel problemen weer met het letterwoord: FEAR.
F: (Fusion) versmelting met je gedachten
E: Evaluatie van ervaring
A: (Avoidance) vermijding van je ervaring
R: (Reason-giving) beredeneren van je gedrag

Daar staat het gezonde alternatief van ACT tegenover: ACT
A: Accepteer je reacties en ben aanwezig
C: (Choose) Kies een gewaardeerde richting
T: (Take) Neem actie
(Bron: Wikipedia Acceptance and Commitment Therapy)

Expert in Mindfulness, ACT, Positieve Psychologie, compassie en Heartfulness

Expert in Mindfulness

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers aan de mindfulness training

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Over SeeTrue

Copyright (c) SeeTrue 2021