Bijscholing Mindfulness en Dementie

De opleidingsdag

Tijdens de themadag ‘Mindfulness en dementie’ worden ervaringen en informatie aangereikt die trainers kunnen inzetten om mindfulness toe te passen in de context van de diagnose dementie. Er wordt stilgestaan bij de context van dementie en wat deze context van je vraagt als je mindfulness aan deze doelgroep wilt aanbieden. Ook wordt stilgestaan bij de beschikbare kennis over mindfulness en effecten op veroudering van de hersenen en wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn naar de toepassing van mindfulness bij mensen met dementie. Daarnaast leren trainers van de ervaringen die zijn opgedaan in het TANDEM project, een wetenschappelijk project van de Universiteit Maastricht, waar een protocol ontwikkeld en onderzocht is om mindfulness toe te passen in dyades van mensen met beginnende dementie en mantelzorg. Deelnemers aan deze themadag ontvangen de trainershandleiding behorende bij de TANDEM training. http://www.tandemproject.nl/

Praktisch

17 april 2019
Tijd: 10.00 - 17.30 uur
Locatie: SeeTrue Maastricht, Duitse Poort 13 a
Kosten: 175 euro inclusief protocol
Opleider: Franca Warmenhoven

Franca Warmenhoven

Franca Warmenhoven is opgeleid tot huisarts en momenteel werkzaam als opleider en trainer bij SeeTrue. Zij heeft onder andere training gegeven in het Toon Hermans Huis aan mensen die geconfronteerd zijn met kanker. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe (opleidings)programma's binnen SeeTrue. Naast haar werkzaamheden voor SeeTrue is Franca arts/onderzoeker en projectleider bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en -onderzoek (O&O) van de Universiteit Maastricht. Franca begeleidt een landelijk project om palliatieve zorg-onderwijs beter te integreren in de medische curricula onder andere door de ontwikkeling van flexibel inzetbare onderwijsmaterialen. Franca is lid van de werkgroep "Ouderen en Mindfulness" binnen de Vereniging voor Mindfulness en maakt onderdeel uit van het TANDEM team van de Universiteit Maastricht waar het TANDEM project voor de toepassing van mindfulness bij mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger zijn oorsprong vindt.

Speciale opleidingen

Speciale mindfulness opleidingen voor specifieke doelgroepen
Verdiepende mindfulness themadagen 
Speciale ACT opleiding voor specifieke doelgroepen

Expert in Mindfulness, ACT, Positieve Psychologie, compassie en Heartfulness

Expert in Mindfulness

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers aan de mindfulness training

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Over SeeTrue

Copyright (c) SeeTrue 2021