SeeTrue 

Maastricht, 16 maart 2020

Beste mensen,

De ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen,
afgekondigd door de overheid gisterenavond, hebben dermate invloed op het maatschappelijke
verkeer dat ook wij genoodzaakt zijn ons activiteitenaanbod verder daarop af te stemmen.

Voor de activiteiten die we vanuit SeeTrue organiseren betekent dit dat alle geplande (live)
opleidingen tot 7 april geen doorgang zullen vinden.

Voor lopende opleidingen onderzoeken we de mogelijkheden deze online voort te zetten dan
wel te verplaatsen naar een later tijdstip.

De deelnemers van de lopende opleidingen worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over
wat dit voor hen gaat betekenen.

De deelnemers van de trainingen zullen door hun trainer geïnformeerd worden over de
mogelijkheden in de komende weken, tot 7 april.


SeeTrue team