Themadagen mindfulness

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Als mindfulness trainer ben je nooit uitgeleerd. Het veld van mindfulness ontwikkelt zich voortdurend. Daarom is het van belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en om te blijven oefenen en uitwisselen samen met andere mindfulness trainers. 
SeeTrue organiseert daarom  een aantal extra opleidingsdagen die bedoeld zijn voor mensen die hun kennis willen opfrissen en/of verdiepen. Deze opleidingsdagen zijn te gebruiken als themadagen binnen de lange traject-opleiding .

Zes mogelijke themadagen

Tellen mee als themadag voor het Lange Traject

1. MBCT-themadag: Het MBC-protocol (2e editie) opfrissen en verdiepen. Twee oefendagen voor mindfulness trainers.
Nieuwe data volgen

 • Informatie voor deelnemers

  Duur: Twee opleidingsdagen

  Inhoud: In deze twee opleidingsdagen wordt stilgestaan bij de huidige structuur van de MBCT-training. Naast een theoretische opfrissing van de structuur bestaan deze opleidingsdagen uit het oefenen van vaardigheden: oefenen met het geven van teachings, oefenen met het begeleiden van inquiries en het begeleiden van oefeningen. Er zal in groepjes en in de grote groep worden geoefend.

  Aanmelden

 • Locatie, data prijs en trainer/opleider

  Nieuwe data volgen

  SeeTrue Duitsepoort 13 a te Maastricht begeleid door Marieke Delannoy. Prijs: 350 euro

2. MBSR-themadag: Het MBSR protocol opfrissen en verdiepen: Twee oefendagen voor mindfulness trainers
Nieuwe data volgen

 • Informatie voor deelnemers

  Duur: Twee opleidingsdagen

  Inhoud: In deze twee opleidingsdagen wordt stilgestaan bij de huidige structuur van de MBSR-training. Naast een herhaling van de structuur van sessies bestaat deze opleidingsdag uit het oefenen van vaardigheden: het begeleiden van inquiries en teachings en andere oefeningen binnen het MBSR protocol. Daarnaast wordt stilgestaan bij het organiseren van stiltedagen: praktische, inhoudelijke zaken, risico’s. Er zal geoefend worden in groepjes en in de grote groep geoefend.


  Aanmelden

 • Locatie, data, trainer/opleider, prijs

  Nieuwe data volgen. Centrum de Poort in Den Bosch begeleid door Bert Schmitz. Prijs: 350 euro

3. Mindfulness-interventies: nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten
Nieuwe data volgen

 • Informatie voor deelnemers

  Duur: Een opleidingsdag

  Inhoud: In deze opleidingsdag wordt stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de mindfulness training. Uitgangspunt is het basisprogramma MBSR en/of MBCT en van deelnemers wordt verwacht met minstens een van de basisprogramma’s bekend te zijn. Er zal tijdens deze dag stilgestaan worden bij (nieuwe) wetenschappelijke inzichten binnen de mindfulness. Concrete onderwerpen zijn:

  • De ontwikkeling van mindfulness-based interventies (MBI’s)
  • Mindfulness interventies binnen de nieuwe geestelijke gezondheidszorg
  • Contra-indicaties voor mindfulness.

  Werkingsmechanismen van mindfulness. Welke psychologische en neurobiologische verklaringsmechanismen zijn er op het gebied van mindfulness die de werkzaamheid verklaren.

  Aanmelden 

 • Locatie, data, trainer/opleider, prijs

  Nieuwe data volgen, Franca Warmenhoven. Prijs 175 euro

4. Hoe hou ik mezelf wakker? Reflecteren op je ontwikkeling als trainer.
Nieuwe data volgen, interactief webinar online

 • Informatie voor deelnemers

  Duur: Deze module bestaat uit twee live online-bijeenkomsten van 3 uur.

  Inhoud: Elke bijeenkomst bestaat uit een online plenaire coaching onder begeleiding van een opleider, online werken in subgroepen en verslaglegging hierbij. Je staat stil bij je ontwikkeling als trainer en het proces van levenslang leren en ontwikkelen. Je wordt uitgenodigd om tijdens de twee bijeenkomsten met collega’s en onder begeleiding van een opleider actief te reflecteren op moeilijke situaties die je tegenkomt als mindfulness trainer. Daarnaast sta je met een collega-trainer stil bij je persoonlijke ontwikkeling als mindfulness trainer en schrijf je een zelfreflectie met een persoonlijk ontwikkelplan.

  Aanmelden

 • Locatie, data, trainer/opleider, prijs

  Live interactief webinar online, Nieuwe data volgen, Franca Warmenhoven en/of Rob Vincken. Prijs: 140 euro

5. De mindfulness trainer als ondernemer: Marketing, wetgeving en organisatie

 • Informatie voor deelnemers

  Duur: Een opleidingsdag

  Inhoud: Deze module gaat over het aanbieden van mindfulness trainingen in de huidige tijd. Voor welke deelnemers wil jij training geven en hoe bereik je deze doelgroep? Hoe onderscheid je je van andere trainers en hoe richt jij je marketing in? Hoe verhoud jij je als trainer tot grotere organisaties die je weg als mindfulness trainer kruisen zoals de beroepsverenigingen, zorgverzekeraars? En hoe ga jij om met de wetgeving rond de privacy? Bij deze en soortgelijke vragen zullen we tijdens deze opleidingsdag stilstaan.

  Aanmelden 

 • Locatie, data, trainer/opleider, prijs

  Nieuwe data volgen
  Prijs 175 euro

6. Intentie, motivatie, thuis oefenen
Nieuwe data volgen

 • Informatie voor deelnemers

  Duur: Een opleidingsdag

  Inhoud: Een belangrijk onderdeel van je rol als mindfulness trainer is om deelnemers uit te nodigen om te oefenen. Hoe kun je optimaal gebruik maken van wat we weten rond intentie en motivatie zodat je deelnemers daadwerkelijk met het door jou aangeboden materiaal aan de slag gaan? Wat weten we van intentie en motivatie vanuit een wetenschappelijk oogpunt?

  Deze module kan je helpen om meer bekend te raken met de wetenschap achter intentie en motivatie en kan je helpen om jezelf en je deelnemers beter te motiveren om aan de slag te gaan met oefeningen.

  Aanmelden

 • Locatie, data, trainer/opleider, prijs

  Nieuwe data volgen

  Prijs 175 euro