De mindfulness trainer als ondernemer

Marketing, wetgeving en organisatie

Duur
Een opleidingsdag

Data
Nieuwe data worden gepland.

Tijd: 10.30 - 17.30 uur
Begeleider: Lara Pappers
Prijs: 175 euro


Inhoud
Deze module gaat over het aanbieden van mindfulness trainingen in de huidige tijd. Voor welke deelnemers wil jij training geven en hoe bereik je deze doelgroep? Hoe onderscheid je je van andere trainers en hoe richt jij je marketing in? Hoe verhoud jij je als trainer tot grotere organisaties die je weg als mindfulness trainer kruisen zoals de beroepsverenigingen, zorgverzekeraars? En hoe ga jij om met de wetgeving rond de privacy? Bij deze en soortgelijke vragen zullen we tijdens deze opleidingsdag stilstaan.

Aanmelden